Hoe worden open datasets geselecteerd ?

Hoe worden open datasets geselecteerd ?

Overheidsdiensten die in het bezit zijn van gegevens ingezameld voor de behoeften van hun wettelijke opdrachten moeten deze data zoveel mogelijk ter beschikking stellen voor hergebruik door burgers, onderzoekers, bedrijven of andere overheden. Opendatasets worden vrijgegeven volgens een makkelijk automatisch te verwerken formaat. Volgens de middelen waarover ze beschikken, stellen deze diensten de nuttigste datasets ter beschikking die zich het best lenen tot hergebruik.