Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

FOD BOSA streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven,omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Het contrast tussen sommige elementen op de website is niet voldoende.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22/09/2020.

Verbeteringsplan

De gedetecteerde toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing. Deze toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.