Wat is de Open Data Task Force ?

Wat is de Open Data Task Force ?

Er werd een gezamenlijke "task force" opgericht, samengesteld uit FOD BOSA DG Digitale Transformatie en de DAV (Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging), die als opdracht heeft het uitvoeren van de federale open data strategie.