News

Bijna-realtime monitoring van overstromingen

In dit webinar leert u hoe Sentinel satellietgegevens (beschikbaar in Terrascope), werden gecombineerd om de TerraFlood tool voor near-real time overstromingsmonitoring te ontwikkelen.

Nieuwe bron: SODHA

De metadata van het Social Sciences and Digital Humanities Archive (SODHA) is toegevoegd.

Nieuwe bron: Elia

De metadata van het Elia open data portaal is toegevoegd.

Citizens of Wallonia (18-20 maart)

Citizens of Wallonia is een hackathon gewijd aan Smart Cities, met als doel nieuwe toepassingen te creëren door middel van digitale technologie, en oplossingen te ontwikkelen om het leven van burgers gemakkelijker te maken. Voor ‘slimme’ hackers met technologische ondersteuning van Proximus, IBM en Wallonia en Poche, toegang tot Open Data en innov

Webinar open data lokale besturen (18/11)

Op 18 november organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met imec vzw de webinar ‘Open Data voor lokale besturen’.

Nieuwe bron: indicators.be

De metadata van het Indicators.be portaal (Indicatoren van duurzame ontwikkeling van Federaal Planbureau) is toegevoegd.

Citizens of Wallonia hackathon (22-24 oktober)

Van 22 tot 24 oktober organiseert FuturoCité in Luik de - fysieke - Citizens of Wallonia hackathon editie 2021.

EU Open Data Days (23-25/11)

De allereerste EU Open Data Days ! Door de EUdataviz-conferentie en de EUdatathon-finale te combineren, staat dit gratis online evenement helemaal in het teken van open data en datavisualisatie.
Reserveer nu je plek: https://europa.eu/!ytttmJ

OpenStreetMap map-a-thon

Om de 17e verjaardag van het community project OSM te vieren, wordt er op 8 augustus een globale map-a-thon gehouden.

 

Rondvraag open data strategie AAPD (FOD Financiën)

De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën staat in voor het onderhoud van het kadastraal perceelplan en de transcriptie van authentieke akten, in het bijzonder in vastgoedaangelegenheden.

Apps For Ghent X slotshow

In 2020 zou de 10e en laatste editie van Apps For Ghent georganiseerd worden.

Open Transport meetup

OpenTransport Meetup ? Een publiek en gratis evenement, om te praten over open innovatie, mobiliteit, herbruik en kennisdeling.

Maart is open data maand

De hele maand maart organiseert de Belgische open data community "OpenKnowledge Belgium" een reeks van gratis webinars, met sprekers van federale, regionale en lokale overheden en experten uit de privé-sector.

Sensor data als linked open data

Een open stad maakt het mogelijk stedelijke uitdagingen aan te gaan met behulp van gegevens. Enerzijds moeten data op een uniforme en schaalbare manier gedeeld worden, zodat ze de basis vormen voor het bouwen van specifieke views voor een bepaald domein.

Hack Your City

Hack your City is een hackathon gewijd aan de Smart Territories van de Smart Region, om nieuwe toepassingen te creëren tussen steden en burgers dankzij digitale technologie en om microservices te ontwikkelen om het dagelijks leven van iedereen te vergemakkelijken.