News

Nieuwe bron: indicators.be

De metadata van het Indicators.be portaal (Indicatoren van duurzame ontwikkeling van Federaal Planbureau) is toegevoegd.

Citizens of Wallonia hackathon (22-24 oktober)

Van 22 tot 24 oktober organiseert FuturoCité in Luik de - fysieke - Citizens of Wallonia hackathon editie 2021.

EU Open Data Days (23-25/11)

De allereerste EU Open Data Days ! Door de EUdataviz-conferentie en de EUdatathon-finale te combineren, staat dit gratis online evenement helemaal in het teken van open data en datavisualisatie.
Reserveer nu je plek: https://europa.eu/!ytttmJ

OpenStreetMap map-a-thon

Om de 17e verjaardag van het community project OSM te vieren, wordt er op 8 augustus een globale map-a-thon gehouden.

 

Rondvraag open data strategie AAPD (FOD Financiën)

De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën staat in voor het onderhoud van het kadastraal perceelplan en de transcriptie van authentieke akten, in het bijzonder in vastgoedaangelegenheden.

Apps For Ghent X slotshow

In 2020 zou de 10e en laatste editie van Apps For Ghent georganiseerd worden.

Open Transport meetup

OpenTransport Meetup ? Een publiek en gratis evenement, om te praten over open innovatie, mobiliteit, herbruik en kennisdeling.

Maart is open data maand

De hele maand maart organiseert de Belgische open data community "OpenKnowledge Belgium" een reeks van gratis webinars, met sprekers van federale, regionale en lokale overheden en experten uit de privé-sector.

Sensor data als linked open data

Een open stad maakt het mogelijk stedelijke uitdagingen aan te gaan met behulp van gegevens. Enerzijds moeten data op een uniforme en schaalbare manier gedeeld worden, zodat ze de basis vormen voor het bouwen van specifieke views voor een bepaald domein.

Hack Your City

Hack your City is een hackathon gewijd aan de Smart Territories van de Smart Region, om nieuwe toepassingen te creëren tussen steden en burgers dankzij digitale technologie en om microservices te ontwikkelen om het dagelijks leven van iedereen te vergemakkelijken.

VVSG werkgroep lokale besturen

Op vraag van enkele steden wordt vanaf 2021 van start gegaan met een werkgroep open data. Deze werkgroep gaat aan de slag in de schoot van VVSG, onder het deskundig voorzitterschap van de stad Gent.

SPW Intérieur & Action sociale deelt een breed scala aan gegevens

Overtuigd van de noodzaak en het nut om zijn informatie te delen met alle burgers, heeft de Openbare Dienst van Wallonië (SPW) Binnenlandse Zaken en Sociale Actie besloten om via de Geoportal-catalogus - en via een speciale cartografische tool - een grote reeks gegevens als Open Data te

Infosessie open data (federale diensten)

Op 11 december vanaf 10 uur organiseert de open data task force een informele online meeting om vragen stellen over open data: wat is open data nu precies, wie hergebruikt overheidsinformatie, hoe open data publiceren...
Inschrijven is gratis.

Terrascope webinars satellietgegevens

Bent u geïnteresseerd om te zien hoe satellietgegevens u kunnen ondersteunen in uw dagelijkse werk ? Of maakt u al gebruik van aardobservatiegegevens en -diensten en bent u op zoek naar nieuwe ideeën of richtlijnen om uw vaardigheden te verbeteren?

Data Dive: Bike Data Brussel

Met het Bike Data Project lanceert Open Knowledge Belgium een community-driven platform dat gegevens verzamelt over waar en wanneer men fietst.