News

FuturoCité: nieuwe opleidingen "Ouvrir ma ville"

Om steden, gemeenten en andere Waalse besturen te adviseren en te ondersteunen bij hun implementatie van open data, biedt FuturoCité het programma "Ouvrir ma Ville" aan.
Een nieuwe reeks trainingen gaat in januari van start.

Publiekdomeindag 2023 (15 februari)

Samen met Universiteitsbibliotheek Gent, de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en Wikimedia België organiseert Meemo de jaarlijkse Publiekdomeindag.

Vacature: open science data engineer

Het Vlaams Instituut voor Zee is op zoek naar een open science data engineer.

Interactieve begroting van de federale uitgaven

De FOD BOSA lanceert een nieuw platform waarmee je een beter beeld krijgt van de uitgaven van verschillende federale overheidsorganisaties.

FOSS4G / State of the Map (17 november)

De "FOSS4G" conferenties brengen ontwikkelaars en gebruikers van open source geo tools samen, terwijl de "State of the Map Belgium" in kaart brengt hoe het staat met het OpenStreetMap project in België.

LODE: hoe meer, maar ook hoe beter gebruikmaken van open data ?

Brugge en Gent willen rijkdom aan open data niet alleen beschikbaar, maar ook bruikbaar en aanspreekbaar maken. Wanneer hebben data een maatschappelijke en economische meerwaarde bijvoorbeeld, en voor wie?

Barometer gegevenscultuur 2022

In het kader van het programma Digitaal Wallonië en met de steun van het Waals Gewest heeft Futurocité de Barometer van de gegevenscultuur editie 2022 gepubliceerd.

Webinars EU data portaal

Dit opleidingspakket is bedoeld om gegevensverstrekkers te helpen hun gegevens open te stellen en beschikbaar te stellen via data.europa.eu.

Linked data en standaarden (KBR)

U bent van harte uitgenodigd op de  "Linked data and international standards for cultural heritage" conferentie, die op 13 – 14 september 2022 zal plaatsvinden in de Koninklijke Bibliotheek van België.

Nieuwe bron: Fluvius

De metadata van het Fluvius open data portaal zijn toegevoegd.

FuturoCité: nieuwe opleidingen "Ouvrir ma ville"

Dit najaar zal in het innovatiecentrum FuturoCité een nieuwe opleidingssessie over praktijken en methoden voor de exploitatie van open data plaatsvinden.

Open Cultuur Hackathon Gent (15 oktober)

Apps for Ghent is terug van weggeweest:  na twee jaar uitstellen wil de hackathon de 10e editie met een knaller vieren.
En dat samen met de Collectie van de Gentenaar, die sinds 2020 bezig zijn met het publiceren van gedigitaliseerd erfgoed als linked open data.

Kadastraal plan en administratieve eenheden 2022

De laatste versies van het kadastraal plan en de administratieve eenheden (situatie op 1 januari 2022) zijn beschikbaar. U kunt die voortaan downloaden via het nieuwe downloadportaal voor open patrimoniumdata.

EU rondvraag KMOs

Het doel van deze EU enquête is potentiële toegevoegde waarde van nieuwe thematische gegevens in de open data richtlijn te beoordelen voor organisaties, met bijzondere aandacht voor startende ondernemingen en KMOs.

Open data over rechterlijke beslissingen: vloek of zegen ?

Een publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde werd reeds aangekondigd sinds de jaren 2000 maar heeft nooit het licht gezien.