News

Open Cultuur Hackathon Gent (15 oktober)

Apps for Ghent is terug van weggeweest:  na twee jaar uitstellen wil de hackathon de 10e editie met een knaller vieren.
En dat samen met de Collectie van de Gentenaar, die sinds 2020 bezig zijn met het publiceren van gedigitaliseerd erfgoed als linked open data.

Kadastraal plan en administratieve eenheden 2022

De laatste versies van het kadastraal plan en de administratieve eenheden (situatie op 1 januari 2022) zijn beschikbaar. U kunt die voortaan downloaden via het nieuwe downloadportaal voor open patrimoniumdata.

EU rondvraag KMOs

Het doel van deze EU enquête is potentiële toegevoegde waarde van nieuwe thematische gegevens in de open data richtlijn te beoordelen voor organisaties, met bijzondere aandacht voor startende ondernemingen en KMOs.

Open data over rechterlijke beslissingen: vloek of zegen ?

Een publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde werd reeds aangekondigd sinds de jaren 2000 maar heeft nooit het licht gezien.

Bootcamp open data

Bots je op uitdagingen bij het implementeren van opendatadoelstellingen ? Of heb je tips nodig bij het opschonen van je collectie data ? Geen nood, Meemo organiseert de 5e editie van het bootcamp open culturele data op 3, 5, 10, 12 en 17 mei.

Statbel: cijfers mortaliteit verder verfijnd

Statbel heeft zijn voorlopige sterftecijfers tot en met 27 maart 2022 geüpdatet, en publiceert nu gegevens tot op het niveau van de administratieve arrondissementen

Oproep: sprekers / demo's Open Belgium

Open Belgium is de jaarlijkse open data conferentie voor bedrijven, overheden en andere geïnteresseerden. Dit jaar gaat het evenement door op 29 april in Gent.

Wie een presentatie of een demonstratie wil geven, kan nog tot 21 maart een voorstel indienen.

Cocreatie "Collectie van de Gentenaar"

De Collectie van de Gentenaar ontsluit de erfgoedcollecties van de Gentse musea en het archief in een online data- en beeldbank. Dit kadert in de algemene strategie van de stad Gent rond open data, waarbij de Stad hergebruik van gegevens en kennis stimuleert. 

6e editie EU Datathon

De zesde editie van de EU Datathon is van start gegaan op 7 februari 2022.

Om deel te nemen, moet u de ontwikkeling van een toepassing voorstellen die open datasets koppelt en gebruikt, de uiterste datum voor de indiening is 31 maart 2022. 

Vacature Open Data ontwikkelaar (Aeronomie)

Je assisteert, samen met je collega's van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, de onderzoekers van het instituut en de datamanager bij het ontwikkelen van de verwerkingsketens die nodig zijn om de brug te slaan tussen ruwe meetgegevens, wetenschappelijke toepassingen en Ope

Open Data Belgisch patrimonium

Wist u dat de FOD Financiën heel wat gegevens over Belgisch patrimonium deelt? Deze datasets maken democratische participatie en economische innovatie mogelijk. Ontdek alle open datasets en doe er uw voordeel mee.

Bijna-realtime monitoring van overstromingen

In dit webinar leert u hoe Sentinel satellietgegevens (beschikbaar in Terrascope), werden gecombineerd om de TerraFlood tool voor near-real time overstromingsmonitoring te ontwikkelen.

Nieuwe bron: SODHA

De metadata van het Social Sciences and Digital Humanities Archive (SODHA) is toegevoegd.

Nieuwe bron: Elia

De metadata van het Elia open data portaal is toegevoegd.

Citizens of Wallonia (18-20 maart)

Citizens of Wallonia is een hackathon gewijd aan Smart Cities, met als doel nieuwe toepassingen te creëren door middel van digitale technologie, en oplossingen te ontwikkelen om het leven van burgers gemakkelijker te maken. Voor ‘slimme’ hackers met technologische ondersteuning van Proximus, IBM en Wallonia en Poche, toegang tot Open Data en innov