Licenties

Licenties

Het KB van 2 juni 2019 inzake het hergebruik van overheidsinformatie bepaalt een cascade-logica voor federale datasets.

De "open licentie" (CC0 verklaring) die toelaat dat gegevens gratis hergebruikt kunnen worden voor niet-commerciële en commerciële doeleinden is van toepassing waar mogelijk.
Indien van deze licentie wordt afgeweken wordt dit expliciet gemotiveerd door de betrokken overheidsdienst (`comply or explain' principe).

  • In de regel: geen voorwaarde = publiek domein = Creative Commons Zero (CC0)
  • Voorwaarde "bronvermelding" = CC-BY licentie + motivering
  • Voorwaarde "vergoeding" = modellicentie "hergebruik tegen vergoeding" + gedetailleerde motivering
  • Specifieke voorwaarden = modellicentie op maat te bepalen door de overheid + gedetailleerde motivering