Resultaten open data enquête

Resultaten open data enquête

De anonieme open data enquête werd door 76 personen ingevuld, waaronder iets meer Franstaligen (38) dan Nederlandstaligen (33).
De grote meerderdheid werkt voor de overheid (58), gevolgd door de privé-sector (9) en academici (8)
Minder dan 20% geeft aan zelf open data te publiceren.
Iets meer dan 40% gebruikt open data, waarbij statistieken en gegevens  van de Kruispuntbank Ondernemingen het vaakst worden vermeld.

Resultaten (XLSX)