Beheer en continuïteit

Beheer en continuïteit

Beheer van het portaal

De inhoud van het portaal wordt beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) DG DT en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), meerbepaald door de leden van de "Open Data Taskforce" (cfr het KB). 

Het portaal zelf draait op het algemene WCMS-platform van de FOD BOSA, dat de nodige middelen voorziet voor het technische beheer, updates en eventuele migraties naar nieuwe platformen. Een nieuwe versie van het portaal is voorlopig gepland voor Q4 2022 / Q1 2023.

Doelgroepen en communicatie

Het portaal richt zich voornamelijk tot burgers, bedrijven en studenten, maar wil zeker ook andere overheidsdiensten bereiken.

Burgers, bedrijven, data-journalisten...

De leden van de Open Data Taskforce beantwoorden de vragen die via het contactformulier, e-mail of online chat worden gesteld, en sturen deze (indien nodig) door naar de federale diensten die het best kan antwoorden. Mails die niet voor de federale overheidsdiensten zijn bestemd, worden volgens het "no wrong door"-principe doorgestuurd naar regionale, provinciale of lokale besturen.

Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend vragen om een kort en vertrouwelijk online overleg te houden via MS-Teams of Jitsi.

De taskforce zal ook deelnemen aan community-evenementen, zoals het jaarlijkse "OpenBelgium" conferentie van de OpenKnowledge Community, om in dialoog te gaan met hergebruikers.

Studenten

Studenten die data nodig hebben voor een eindwerk, thesis... kunnen deze datasets aanvragen via het contactformulier. Daarnaast worden studenten ook aangemoedigd om (de linken naar) hun gefinaliseerde eindwerken aan te melden, zodat ze opgenomen kunnen worden in het jaarlijkse overzicht.

Overheidsdiensten

Specifiek voor beheerders van andere open data portalen, zal er minstens 3 maal per jaar een online meeting gehouden worden om informatie over initiatieven, evenementen... uit te wisselen.  De verslagen van deze meetings zijn openbaar en worden gepubliceerd op dit portaal.

Harvesten van (metadata over) datasets

De FOD BOSA staat in voor het harvesten van metadata van andere (federale, regionale, lokale...) sites en portalen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van internationaal gekende metadata-specificaties, zoals DCAT-AP. De datasets zelf worden niet gekopiëerd, deze blijven staan op de site / portaal van de overheidsdienst die de gegevens publiceert.

Federale diensten en privé-organisaties die open data publiceren kunnen via het contactformulier de FOD BOSA contacteren om het automatisch uitwisselen van metadata in te regelen. Regionale en lokale besturen worden verzocht contact op te nemen met het open data portaal van hun Gewest.