Workshop FAIRness voor geo data (28 februari)

Workshop FAIRness voor geo data (28 februari)

Het voornaamste doel van het GO-PEG project, waar de Spatial Applications Division van KU Leuven deel van uitmaakt, is toegang voorzien tot geharmoniseerde open geografische gegevens en bijhorende metadata. GO-PEG focust daarbij op praktische toepassingen in echte use-cases, de opgedane ervaringen zijn daardoor ook praktisch bruikbaar in andere situaties. GO-PEG wil via een online workshop op 28 februari die ervaringen met u delen. Er zal daarbij de nadruk gelegd worden op het toepassen van de FAIR principes voor open data : gegevens en ontwikkelde tools zullen vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) zijn.

In het GO-PEG project werken partners uit 5 landen samen om ten dienste van echte toepassingen toegang te voorzien tot geharmoniseerde thematische open datasets met bijhorende metadata. De datasets worden op het Europese Data Portaal (EDP) gepubliceerd. Behalve de datasets worden ook de ontwikkelde toepassingen beschikbaar gemaakt voor hergebruik. In de online workshop zullen de GO-PEG projectpartners hun praktische ervaringen in verband met de FAIR principes met u delen. Verder zullen ook 5 uitgenodigde sprekers van DG-JRC, EEA, DG-ESTAT, DG-CONNECT en het Europese Dataportaal toelichting geven over huidige en toekomstige data policy trends en de bijhorende uitdagingen en toepassingen.

De voertaal van de online workshop is Engels. Deelname is gratis maar registratie is gewenst.