News

Kamer stemt morgen ambitieuze open data-wet

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stemt morgen een nieuwe en ambitieuze open data-wet. Voortaan zijn alle gegevens die overheden verzamelen voor de uitoefening van hun taken vrij beschikbaar en herbruikbaar voor burgers en bedrijven. Enkel bij uitzondering is dat niet het geval, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen.

Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Het wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd neergelegd bij het parlement.

Nieuw open data-portaal http://data.gov.be

Na de goedkeuring van de federale open data-strategie in juli 2015 werd een open data-task force met Fedict en de DAV opgericht en werd een nieuwe open data-portaal ontwikkeld.

Open Data bij de FOD Mobiliteit en Vervoer

In de context van Directive 2013/37/EU wil de FOD Mobiliteit en Vervoer een visie, strategie en ervaring ontwikkelen rond het ter beschikking stellen en gebruik van “Open Data”.

Federale open data-strategie

De Ministerraad van 24 juli 2015 heeft het licht op groen gezet voor een federale open data-strategie. Openheid van overheidsdata is voortaan de regel.

Concreet heeft de Ministerraad het licht op groen gezet voor:

e-GOV AWARD OPEN DATA

Agoria heeft dit jaar een categorie bijgevoegd aan de vijf die sedert 10 jaar worden gelauwerd voor de open data-initiatieven. De jury heeft de award toegekend aan The Data Tank – Stad Gent omwille van de integratie van verschillende bronnen en de samenwerking van meerdere partners.

Op zoek naar de beste e-gov-projecten in ons land

Agoria ICT organiseert ook dit jaar de e-gov Awards om de meest verdienstelijke informatiseringsprojecten van de publieke overheidsdiensten in de bloemetjes te zetten.

KBO wordt 'open data'

Sinds 9 mei 2014 zijn de gegevens van de KBO eveneens voor het grote publiek beschikbaar via downloadbare bestanden in Open Data. De gebruiker dient zich nochtans te registreren, met het oog onder andere op een feedback voor latere ontwikkelingen.

Opleiding Open Data in België (28 november 2013)

De DAV heeft, in samenwerking met PwC, op  28 november 2013 (sessie in het Nederlands) en  4 december 2013 (sessie in het Frans), een opleiding ‘Open Data Support’ georganiseerd.

Belgïe neemt deel aan het programma ‘Open Data Support’ van de Europese Commissie

De Europese Commissie (DG Connect) heeft PriceWaterhouseCoopers (PwC) belast een vormingsprogramma ‘Open Data Support’ op punt te zetten om het hergebruik van de overheidsinformatie door ondernemingen en burgers aan te moedigen en verder te ontwikkelen.

Wijziging PSI 2003/98 richtlijn goedgekeurd (26/06/2013)

Na debatten die over een periode liepen gaande van december 2011 tot in juni 2013, is de richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie op 26/6/2013 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Nieuw op de Europese en pan-Europese open data portals

De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging heeft op donderdag 24 januari 2013 de federale administraties vertegenwoordigd binnen de PSI-werkgroep van de Europese Commissie, waar onder meer de opstart van de Europese en pan-Europese open data portals ter sprake kwam (17th Meeting of the Public Sector Information Group in Luxemburg).

 

Newsletter PSI nr. 7

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende informatie:

Herziening van de richtlijn PSI REUSE: compromisvoorstel van het Cypriotisch voorzitterschap

Het Cypriotisch voorzitterschap zet het werk van het Deense voorzitterschap voort in verband met de herziening van de PSI Richtlijn (zie vorige actualiteiten).

PSI Scoreboard

De website ePSIplatform heeft onlangs een PSI Scoreboard gepubliceerd. Aan de hand van dit scoreboard kan de vooruitgang op het vlak van PSI re-use en Open Data tussen alle EU-lidstaten worden vergeleken.