Wijziging PSI 2003/98 richtlijn goedgekeurd (26/06/2013)

Wijziging PSI 2003/98 richtlijn goedgekeurd (26/06/2013)

Na debatten die over een periode liepen gaande van december 2011 tot in juni 2013, is de richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie op 26/6/2013 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

 

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

  • een duidelijke verplichting voor de lidstaten om alle documenten, uitgaande van de overheid, toegankelijk te maken voor hergebuik behoudens de uitzonderingen vastgelegd in de nationale regelgeving en de huidige richtlijn;
  • een uitbreiding van het toepassingsgebied tot bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven;
  • de vergoeding die in beginsel beperkt moet blijven tot de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.  Indien vergoedingen worden aangerekend die de marginale kosten overstijgen, moeten ze worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria.  Deze criteria kunnen rechtstreeks in nationale regels vastgesteld worden of de lidstaten kunnen de passende instantie(s) aanwijzen, die bevoegd is(zijn) om de criteria vast te stellen.
  • de aanmoediging tot het gebruik van vrije licenties, die uiteindelijk in de hele Unie gangbare praktijk moet worden;
  • de rechtsmiddelen die de mogelijkheid tot een beroep bij een onpartijdige instantie moet omvatten, instantie die losstaat  van het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overtijgen;
  • de toegenomen transparantie, met name inzake de berekening van de vergoedingen;
  • het ontwikkelen van open, machine-leesbare formaten, met metadata die gemakkelijk benut kunnen worden.