Opleiding Open Data in België (28 november 2013)

Opleiding Open Data in België (28 november 2013)

De DAV heeft, in samenwerking met PwC, op  28 november 2013 (sessie in het Nederlands) en  4 december 2013 (sessie in het Frans), een opleiding ‘Open Data Support’ georganiseerd.

58 ambtenaren van de federale alsook van de gewestelijke overheidsdiensten  (Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) hebben er aan deel genomen.

De opleidingsmodules hebben gehandeld over linked data, het beheer van metadata, de kwaliteit van Open Data en metadata, het concipiëren en het beheer van consistente URI’s, alsook over het concept zelf van Open Data.

Gedurende de discussie zijn de essentiële kwesties aan bod gekomen : het verband tussen  Open Data en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de licenties, de concrete voordelen voor de overheid om haar gegevens als Open Data ter beschikking te stellen, het Data Management en het fundamenteel belang van de metadata, de redenen die aan de grondslag liggen van het gebruik van de Europese standaard inzake metadata DCAT, die gepromoot wordt,  en de kwaliteit van de data.

De deelnemers hebben hun ervaringen met elkaar gedeeld, en werden aangespoord om, uitgaande van voorbeelden afkomstig uit België en de hele wereld, samen te debatteren.  Zij hebben hierbij het belang van een duidelijk beleid ter zake onderstreept.

Indien u meer diepgaande informatie wenst, gelieve de heer Stijn Goedertier,  PwC, te contacteren via stijn.goedertier@pwc.be

of  de DAV te contacteren , via Jean-Charles.Quertinmont@premier.fed.be  of claire.herin@premier.fed.be.