e-GOV AWARD OPEN DATA

e-GOV AWARD OPEN DATA

Agoria heeft dit jaar een categorie bijgevoegd aan de vijf die sedert 10 jaar worden gelauwerd voor de open data-initiatieven. De jury heeft de award toegekend aan The Data Tank – Stad Gent omwille van de integratie van verschillende bronnen en de samenwerking van meerdere partners.

Het gaat om een structuur, een open source-platform dat gegevens uit publieke bestanden snel en gratis aanbiedt. The Data Tank werd verfijnd in de loop van de samenwerking tussen de stad Gent, iMinds (Gentse universiteit), de stad Antwerpen en het open data-forum Vlaanderen. Het biedt momenteel ongeveer 2.200 volledig opendatasets en gaat dit nog verdubbelen.

Uiteraard weten we dat het voorbereidend werk toekomt aan de administraties die hun bestanden publiek maken en ter beschikking stellen van derden. Dit vergt soms belangrijke investeringen om de kwaliteit te verbeteren, het aanbod te ondersteunen en het evenwicht te vinden tussen de onvermijdelijke kosten ervan en de gevraagde gratis dienst. Dit wil deze portal http://publicdata.belgium.be in de verf zetten. 

Moet de open data-categorie bij volgende e-Gov Award in twee worden gesplitst? Enerzijds de toeleveraars van publieke gegevens die de grondstof bewerken, anderzijds de hergebruikers die deze gegevens verwerken om een nieuwe markt te ontwikkelen; een performante toepassing.