Open data over rechterlijke beslissingen: vloek of zegen ?

Open data over rechterlijke beslissingen: vloek of zegen ?

Een publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde werd reeds aangekondigd sinds de jaren 2000 maar heeft nooit het licht gezien.

De Europese incubator van de Brusselse Balie volgt het vraagstuk van de digitalisering van de rechtspraak al enkele jaren. Deze heeft er een grote conferentie aan gewijd in Parijs in 2019 en twee webinars die werden gewijd aan dit thema in 2021.Op woensdag 18 mei 2022 van 13u00 tot 18u00 in het Paleis der Academiën zal een conferentie worden georganiseerd van een halve dag om een overzicht te maken van de actuele stand van zaken over het opendata verhaal binnen de Belgische Justitie. Elke spreker zal het woord nemen in zijn/haar taal (Frans/Nederlands).