KBO wordt 'open data'

KBO wordt 'open data'

Sinds 9 mei 2014 zijn de gegevens van de KBO eveneens voor het grote publiek beschikbaar via downloadbare bestanden in Open Data. De gebruiker dient zich nochtans te registreren, met het oog onder andere op een feedback voor latere ontwikkelingen.

Deze bestanden, die beschikbaar zijn voor hergebruik met commerciële of niet-commerciële doeleinden, bevatten een beperkte reeks basisidentificatiegegevens van de actieve ondernemingen en hun activiteiten, zowel op het niveau van de ondernemingen als op het niveau van hun vestigingseenheden. De bestanden zijn gratis, in CVS en maandelijks geactualiseerd.

Public Search web-services worden ook ter beschikking gesteld zodat applicaties eveneens een directe toegang tot de informatie kunnen hebben (mits een vergoeding van 50 Euro per reeks van 2.000 aanvragen). De toegang tegen vergoeding tot de volledige inhoud van de gegevens van de KBO blijft bestaan, weliswaar tegen een lagere prijs dan voordien het geval was.