Hackoustic

Hackoustic

Op 29 en 30 maart vindt, als gezamenlijk initiatief van het CIBG (Brussels Smart City) en BeCode, een hackathon plaats rond geluidsoverlast: Hackoustic!

HACKOUSTIC 2018 is een 12 uur durende hackathon waarop cursisten van de BeCode-programmeeropleiding de mogelijkheid krijgen zich te buigen over geluidsoverlast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Concreet opzet van deze challenge is een dienst te ontwikkelen voor het in kaart en in beeld brengen van de geluidsgegevens in Brussel en deze af te toetsen aan de beschikbare Smart City-gegevens (onder meer in de opendatastore.brussels portal).

De resultaten van deze hackathon zullen op 30 maart om 15 uur aan een jury voorgelegd worden.