Formation AJPro: data journalisme (28/2, Bruxelles)

Formation AJPro: data journalisme (28/2, Bruxelles)

Op het einde van deze opleiding zullen de deelnemers voldoende eenvoudige hulpmiddelen kennen om individueel aan een middelgroot data-journalistiek project deel te nemen. Indien nodig wordt er in de weken die volgen op de training nog gratis technische bijstand verstrekt.

Donderdag 28 februari, van 10 tot 17 uur, Huis van de Journalist, Zennestraat 21, 1000 Brussel