ePSI Platform Conferentie 2012 te Rotterdam

ePSI Platform Conferentie 2012 te Rotterdam

Op 16 maart 2012 heeft de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging de jaarlijkse conferentie over de uitvoering van de Public Sector Information/Re-Use richtlijn bijgewoond.

Op epsiplatform.eu kan u de dagorde inzien; op Open Knowledge Foundation kan u de samenvatting, video’s en foto’s overlopen.