Meten-in-Vlaanderen: minuutwaarden verkeersmetingen

# Meten-in-Vlaanderen (MIV) minuutwaarden verkeersmetingen.
- Deze gegevens zijn afkomstig van dubbele meetlussen, hoofdzakelijk op snelwegen in het Vlaams gewest.
- Verantwoordelijken voor deze gegevens zijn het [Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)](http://www.wegenenverkeer.be) en het [Vlaams Verkeerscentrum (VVC)](http://www.verkeerscentrum.be).
- De gegevens bevatten o.a. aantallen voertuigen en gemiddelde snelheden, opgedeeld in 5 voertuigklassen, per minuut geaggregeerd en de bijhorende locaties van de meetlussen.
- De gegevens worden elke minuut geüpdatet.
- Plannen voor een DatexII versie van deze gegevens zijn opgeschort.
- Feedback en suggesties: [klantendienst-awv@wegenenverkeer.be](mailto:klantendienst-awv@wegenenverkeer.be?subject=Feedback OPENDATA.MIV) met referentie OPENDATA.MIV
- Beschikbaarheid en aansprakelijkheid: zie art. 8 van de licentie.
- Onbeschikbaarheid van de dataset kan gemeld worden aan [vtc.meldingen@vlaanderen.be](mailto:vtc.meldingen@vlaanderen.be?subject=Melding OPENDATA.MIV&cc=klantendienst-awv@wegenenverkeer.be) met referentie OPENDATA.MIV

# Meten-in-Vlaanderen (MIV) Loop-based traffic data (1-minute data).
- This data is provided by the inductive detection loops, mainly on highways in Flanders. The data controllers are [Agentschap Wegen en Verkeer (Roads and Traffic Agency)](http://www.wegenenverkeer.be) and [Vlaams Verkeerscentrum (Flemish Traffic Centre)](http://www.verkeerscentrum.be).
- The traffic data contained are p.e. the number of vehicles and the average speeds, divided in 5 vehicle classes, aggregated per minute and the location of the measurement points.
- The data is updated every minute.
- Plans for a DatexII version of this data are on hold.
- Feedback and suggestions: [klantendienst-awv@wegenenverkeer.be](mailto:klantendienst-awv@wegenenverkeer.be?subject=Feedback OPENDATA.MIV), reference: OPENDATA.MIV
- Availability and liability: see art. 8 of the license.
- Unavailability of this dataset can be notified to [vtc.meldingen@vlaanderen.be](mailto:vtc.meldingen@vlaanderen.be?subject=Melding OPENDATA.MIV&cc=klantendienst-awv@wegenenverkeer.be) (Dutch only), reference: OPENDATA.MIV

Uitgever
Organisatie: Ag. Wegen en Verkeer
Auteur: 
Peter Lewyllie
E-mailadres: wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
LicentieOpen Data License Vlaanderen
Details
Laatst gewijzigd
07/12/2021
Categorie
Transport
Bestandstype
XML
Geo Dekking
Vlaanderen