Open Data Rondvraag - Economische Impact 2022

De Belgische overheidsdiensten stellen heel wat gegevens (statistieken, kaarten, lijsten…) gratis ter beschikking voor hergebruik.
Ondernemers kunnen met deze data eigen producten en diensten ontwikkelen.