Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Het wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd neergelegd bij het parlement. Het wetsontwerp, de memorie van toelichting, de impactanalyse van de regelgeving, het advies van de Privacycommissie en het advies van de Raad van State zijn nu beschikbaar op de website van de Kamer.

Ter herinnering, dit wetsontwerp omzet de richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.