Rondvraag open data strategie AAPD (FOD Financiën)

Rondvraag open data strategie AAPD (FOD Financiën)

De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën staat in voor het onderhoud van het kadastraal perceelplan en de transcriptie van authentieke akten, in het bijzonder in vastgoedaangelegenheden.

In het kader van haar missies verzamelt en verwerkt de AAPD een groot aantal uiteenlopende gegevens. Wij geloven sterk in het delen van kennis en ontwikkelen momenteel een ‘open data’-strategie, die tot doel heeft onze gegevens voor iedereen toegankelijk te maken en op de meest efficiënte manier te verspreiden. De AAPD houdt zich eraan die visie niet te bepalen zonder de behoeften en de wensen van de gebruikers van haar gegevens te kennen. 

We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze vragenlijst invult. U kunt de taalkeuze zelf aanpassen. Hij neemt ongeveer twintig minuten van uw tijd in beslag en behandelt de volgende onderwerpen: de gewenste types van gegevens, de granulometrie die u geschikt acht en tot slot de distributiekanalen die uw voorkeur krijgen. Als u wenst, kunt u de enquête doorsturen naar collega’s die geïnteresseerd zijn of waarvan u denkt dat ze de enquête beter kunnen invullen. De resultaten van dit onderzoek zijn strikt anoniem. De AAPD is niet in staat de identiteit van de respondenten vast te stellen en zal dit op geen enkele manier trachten te doen. De resultaten van het onderzoek zullen uitsluitend bijdragen aan het vormgegeven van onze ‘open data’-visie.