Resultaten rondvraag "la culture de la donnée – édition 2020"

Resultaten rondvraag "la culture de la donnée – édition 2020"

Futurocité heeft de resultaten van de enquête over gegevenscultuur gepubliceerd, 44 eenvoudige en ondubbelzinnige vragen om de gegevenscultuur in de Waalse steden en gemeenten te evalueren aan de hand van 4 thema's: datagovernance binnen de gemeente, de implementatie van de GDPR, Open Data en het gebruik van gegevens door de gemeente. Deze digitale vragenlijst werd tussen 18 mei en 7 juli 2020 voorgelegd aan alle 262 Waalse steden en gemeenten.