Publicatie Franse begroting in herbruikbaar formaat

Publicatie Franse begroting in herbruikbaar formaat

Frankrijk publiceert zijn begroting (2011) en zijn ontwerpbegroting (2012) niet alleen in het “Journal Officiel” (Staatsblad), maar ook op de website www.data.gouv.fr, de Franse tegenhanger van onze psi.belgium.be. De documenten kunnen er worden gedownload in de vorm van een database (csv-bestanden), in verschillende delen: een algemeen bestand, de geoormerkte rekeningen, de dotaties per ministerie, maar ook de prestatiedoelstellingen en  indicatoren per departement en presentaties per missie van de staat, per programma, per operator enz.

Vanuit het oogpunt van het hergebruik via informaticatools of machines heeft een begroting een essentieel kenmerk: ze omvat talrijke gegevens in de vorm van tabellen. In tegenstelling tot een document waarin tekst en tabellen worden gebruikt (zoals een pdf-bestand), vormen de databanken een ideaal instrument om dit soort informatie te verwerken. Op die manier kan een waaier aan informatie ter beschikking worden gesteld, die direct en eenvoudig hergebruikt kan worden door analisten, gespecialiseerde journalisten, ondernemingen en burgers.

Het bewuste formaat, csv (comma-separated values) heeft het voordeel dat het universeel en compact is en dat er gegevens kunnen worden opgeslagen die eenvoudig verwerkt kunnen worden door gelijke welke databasebeheerder (spreadsheet type MS Excel, instrument voor statistische berekeningen type Stata enz.). Het formaat wordt over de hele wereld gebruikt voor de publicatie en de uitwisseling van openbare en private gegevens.

In België wordt de rijksbegroting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze is ook te vinden op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers als juridisch document in pdf-formaat. Het bevat alle cijfergegevens over alle rekeningen van de Staat, met alle inkomsten en uitgaven voor een bepaald kalenderjaar. Het gebruikte publicatieformaat maakt hergebruik van die openbare gegevens echter ingewikkeld. De omschakeling naar csv-bestanden zou productief hergebruik eenvoudiger maken.