PSI Scoreboard

PSI Scoreboard

De website ePSIplatform heeft onlangs een PSI Scoreboard gepubliceerd. Aan de hand van dit scoreboard kan de vooruitgang op het vlak van PSI re-use en Open Data tussen alle EU-lidstaten worden vergeleken.

De criteria die hierbij worden gebruikt, zijn het tot invoering brengen van de PSI-richtlijn, het hergebruik door ondernemingen, de beschikbare formaten, de prijs, het ontbreken van exclusiviteitsovereenkomsten, het aantal lokale portalen (gemeenten) en de activiteiten en evenementen rond PSI. Voor elk criterium wordt een aantal punten toegekend (op basis van de vooruitgang), die in een geaggregeerde indicator worden gewogen ("overall score").

De onderstaande grafieken tonen de geaggregeerde resultaten en bepaalde criteria waarvoor België goed scoort.

 

De score van België voor de geaggregeerde indicator ligt hoger dan het gemiddelde, maar ook nog ver van de maximumscore. Dat komt vooral door het feit dat België voor twee criteria een nulscore heeft:

  • het ontbreken van exclusiviteitsovereenkomsten  
  • de activiteiten en evenementen rond PSI: er moeten minstens 4 activiteiten per jaar worden georganiseerd voor de promotie van PSI re-use en Open Data.

België scoort wel gemiddeld of bovengemiddeld voor de andere criteria.

 

 

Voor meer informatie over het Scoreboard kan je de ePSIplateform-website raadplegen.