Oproep: sprekers / demo's Open Belgium

Oproep: sprekers / demo's Open Belgium

Open Belgium is de jaarlijkse open data conferentie voor bedrijven, overheden en andere geïnteresseerden. Dit jaar gaat het evenement door op 29 april in Gent.

Wie een presentatie of een demonstratie wil geven, kan nog tot 21 maart een voorstel indienen.