Open Data bij de FOD Mobiliteit en Vervoer

Open Data bij de FOD Mobiliteit en Vervoer

In de context van Directive 2013/37/EU wil de FOD Mobiliteit en Vervoer een visie, strategie en ervaring ontwikkelen rond het ter beschikking stellen en gebruik van “Open Data”.

Voor het realiseren van een duidelijke visie en strategie, werd een bevraging over het hergebruik van twee welbepaalde data-sets opgezet ten aanzien van Belgische bedrijven: DIV data en de enquete woon-werkverkeer data.

Zie hier de resultaten van de enquete.