Open Data Belgisch patrimonium

Open Data Belgisch patrimonium

Wist u dat de FOD Financiën heel wat gegevens over Belgisch patrimonium deelt? Deze datasets maken democratische participatie en economische innovatie mogelijk. Ontdek alle open datasets en doe er uw voordeel mee.