Kadastraal plan als open data

Kadastraal plan als open data

Het kadastrale percelenplan is een element van de patrimoniale documentatie. Het wordt gedefinieerd als ‘de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied’. Het betreft een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:

  •     de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materiaal en outillage
  •     de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  •     de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  •     de administratieve en kadastrale grenzen