Herziening van de richtlijn PSI REUSE: compromisvoorstel van het Cypriotisch voorzitterschap

Herziening van de richtlijn PSI REUSE: compromisvoorstel van het Cypriotisch voorzitterschap

Het Cypriotisch voorzitterschap zet het werk van het Deense voorzitterschap voort in verband met de herziening van de PSI Richtlijn (zie vorige actualiteiten).

De DAV onderstreept nogmaals dat het artikel 3 de verplichting die aan de lidstaten wordt opgelegd, (nog steeds) volledig omkeert. Tegenwoordig staan de overheidsdiensten uitdrukkelijk het hergebruik toe, volgens hun opdracht en hun beleid. Voortaan zullen de lidstaten al hun documenten ter beschikking moeten stellen voor commercieel of niet-commercieel hergebruik, behalve voor de uitzonderingen die in de Richtlijn of in het nationaal recht voorzien zijn.

Compromisvoorstel van 31 augustus 2012 (EN).