Herziening van de richtlijn PSI REUSE: compromisvoorstel

Herziening van de richtlijn PSI REUSE: compromisvoorstel

Onder druk van de vragen en het protest van de delegaties van de deelstaten heeft het Deens voorzitterschap een compromisvoorstel voorgelegd om het oorspronkelijke voorstel te verzachten of ten minste te verduidelijken.

 

Compromisvoorstel, 5 maart 2012.