FuturoCité: nieuwe opleidingen "Ouvrir ma ville"

FuturoCité: nieuwe opleidingen "Ouvrir ma ville"

Dit najaar zal in het innovatiecentrum FuturoCité een nieuwe opleidingssessie over praktijken en methoden voor de exploitatie van open data plaatsvinden. Dit opleidingsprogramma "Ouvrir ma ville" zal een beetje verschillen van de twee sessies die eraan voorafgingen, in die zin dat het competentiecentrum voor slimme steden/smart territoria zich deze keer probeert te richten tot gemeenten, steden en overheidsdiensten (bv. intercommunales) die de principes en mogelijkheden van een proactief, projectgericht beheer van hun gegevens nog niet echt hebben ontdekt.