EU rondvraag KMOs

EU rondvraag KMOs

Het doel van deze EU enquête is potentiële toegevoegde waarde van nieuwe thematische gegevens in de open data richtlijn te beoordelen voor organisaties, met bijzondere aandacht voor startende ondernemingen en KMOs. Concreet zal de uit deze enquête verzamelde informatie worden gebruikt om de sociaal-economische voordelen van het beschikbaar stellen van potentieel hoogwaardige datasets voor het KMO te helpen kwantificeren.