Enquête naar publiceren dynamische data

Enquête naar publiceren dynamische data

Deze enquête van de onderzoeksgroep IDLab (Universiteiten Gent en Antwerpen) tracht inzicht te krijgen over het gebruik en de publicatie van real-time data (zoals bijvoorbeeld parkeergarages, luchtkwaliteit...).