Een Europese "Open Data"-strategie

Een Europese "Open Data"-strategie

De Europese Commissie heeft voor een “Open Data”-strategie gekozen. Die strategie houdt een aantal maatregelen in om de regeringen transparanter te maken en heeft tot opdracht om een globale markt van minstens 40 miljard euro per jaar te ontwikkelen op basis van het hergebruik van overheidsgegevens.

Zie Digital Agenda: Turning government data into gold

Het pakket maatregelen omvat:

  • regelgeving die de bestaande richtlijn betreffende het hergebruik van overheidsinformatie wijzigt (zie verder), aangevuld met initiatieven van strategische aard (Inspire richtlijn, actieplan voor de ontwikkeling van intelligente transportmogelijkheden, een politiek van vrije toegang tot de  wetenschappelijke informatie, tot informatie met betrekking tot het cultureel patrimonium, enz…);
  • het mobiliseren van middelen om activiteiten te stimuleren die de ontsluiting van overheidsinformatie promoten; de bedoeling is de markt te stimuleren, innoverende oplossingen te testen en te ontwikkelen;
  • twee portalen te starten om de coördinatie en de uitwisseling van ervaringen tussen de lidstaten te vergemakkelijken :
    • Een eerste die het geheel van de gegevens van de Europese staten  zal bundelen (horizont 2013),
    • Een tweede die toegang vertrekt tot de gegevens van de Europese  instellingen en diensten (lente 2012).

Misschien wordt het paard achter de wagen gespannen. Niettemin zijn de oriëntaties duidelijk ambitieuzer dan 8 jaar geleden.  De lidstaten worden nu uitgenodigd om de Open Data strategie met meer efficiëntie binnen hun diensten uit te voeren.

Wij zullen er later op moeten terugkomen.

Zie ook:

Digital Agenda 2010 – 2020 for Europe

Actien 3: Open up public data resources for re-use