De Belgische gemeenten storten zich in het Open data-avontuur!

De Belgische gemeenten storten zich in het Open data-avontuur!

Hun bedoeling en het succes ervan mag dan wel verschillen, maar sommige gemeenten stellen publieke gegevens ter beschikking. Hierbij kan het gaan om een lijst met onbewerkte gegevens (gegevenstabellen) of om een concrete toepassing (onbewerkte gegevens op een kaart), of nog om een bredere strategie waarbij onbewerkte gegevens en concrete toepassingen worden gecombineerd.

 

De stad Brussel stelt sinds 24 februari een aantal digitale gegevens ter beschikking. Die gegevens kunnen gratis en vrij worden gedownload op haar site opendata.bruxelles.be. Ze zijn op dit ogenblik beschikbaar en kunnen door iedereen die over een hergebruikslicentie beschikt, worden gebruikt. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en betreft momenteel de stripverhaalroute, de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken, de openbare toiletten en urinoirs, de parkeerruimtes, de parkeerplaatsen voor gehandicapten, de sportinfrastructuren, en de geldautomaten.

Het gaat dus om onbewerkte geografische gegevens (gps-gegevens) die gemakkelijk kunnen worden hergebruikt (in CSV-formaat). Elke gemeente of burger mag op basis van deze gegevens commerciële of niet-commerciële toepassingen creëren. Een bedrijf dat actief is in de toeristische sector kan bijvoorbeeld een interactief parcours in Brussel creëren, door de stripverhaalroute in een toepassing op te nemen (toegankelijk via een smartphone met gps).

Op 12 januari 2012 heeft de gemeente Ukkel een dynamische kaart van de wegwerkzaamheden gelanceerd. Het gaat om een interactieve kaart van de lopende of toekomstige werkzaamheden op de wegen van de gemeente die een belangrijke impact (zullen) hebben op de mobiliteit in 2012. Zowel de grote werkzaamheden die de gemeente zal uitvoeren als werkzaamheden van het Gewest, de MIVB of zelfs de verschillende concessiehouders (water, gas, elektriciteit, telefoon, …) worden er in kaart gebracht. De kaart wordt zo vaak mogelijk geactualiseerd, maar dat hangt af van de kwaliteit van de gegevens die de verschillende actoren aan de gemeente overmaken.

Het gaat hier om een eindproduct, een concrete toepassing die onmiddellijk bruikbaar is door iedereen en op verschillende dragers (computer en smartphones).

Gent koestert de ambitie om een “smart city” te worden, waar de ter beschikking gestelde gegevens een betere informatie van de burgers, de bezoekers en de administratie garanderen. In die zin heeft de stad drie websites gelanceerd over Open data: data.gent.be, Gent in Cijfers en Apps for Ghent. De eerste biedt brutogegevens aan, de tweede statistieken (demografische, economische, …) onder de vorm van interactieve grafieken en de derde zorgt voor de promotie van de gegevens door het (her-)gebruik ervan aan te moedigen.

De strategie is hier globaler en leidt een nieuwe dynamiek in tussen enerzijds de publieke gegevens van statistische (bijgewerkte gegevens die anoniem zijn) en informatieve (lokalisatie van diverse diensten) aard en, anderzijds, het concrete (her-)gebruik ervan door middel van verschillende toepassingen.

 

Meld ons dit soort initiatieven en wij publiceren ze.