Artikel "Open data biedt tal van mogelijkheden"

Artikel "Open data biedt tal van mogelijkheden"

De FOD BOSA publiceerde een artikel over het belang van open data.