Wat is open data ?

Wat is open data ?

Het gaat hier meer bepaald over gegevens die:

  • de overheidsdiensten verzameld hebben in het kader van hun overheidsopdrachten;
  • geen privacygevoelige informatie (meer) bevatten en niet onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten vallen;
  • vrijgegeven worden in een formaat dat makkelijk automatisch te verwerken valt;
  • hergebruikt mogen worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Bij open data moeten de beperkingen op het hergebruik tot een minimum worden herleid. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het gebruik van open standaarden en open licenties.

De bedoeling van open data is dat hergebruikers de data makkelijk kunnen vinden, dat deze herbruikbaar zijn en dat er geen nodeloze beperkingen of voorwaarden worden opgelegd. Dit begrip van ‘open’ is van cruciaal belang voor de interoperabiliteit. Interoperabiliteit duidt op het vermogen van diverse systemen en organisaties om samen te werken. In dit geval gaat het om de mogelijkheid om verschillende datasets te kunnen combineren. Interoperabiliteit zal leiden tot het drastisch verbeterde vermogen om verschillende datasets te combineren en daardoor meer en betere producten en diensten te ontwikkelen.