Wat levert het op ?

Wat levert het op ?

VOOR DE OVERHEID
  • Verhoging datakwaliteit: Open data kan zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de gegevens omdat de overheidsdienst wordt aangemoedigd om de eigen datakwaliteit te verhogen alvorens data naar buiten te brengen door feedbackmechanismen.
  • Versterking van de legitimiteit: de legitimiteit van de organisatie wordt versterkt doordat de informatie die de organisatie in beheer heeft voor andere doeleinden wordt gebruikt.
  • Vergroting van de externe oriëntatie van de administraties: door voor een opendatastrategie te kiezen, wordt een administratie aangemoedigd om naar buiten te kijken en meer samen te werken met externe partners.
  • Standaardisatievoordelen: wanneer meer data volgens (open) standaarden ontsloten worden, kunnen andere overheidsdiensten deze data ook eenvoudiger hergebruiken. De interoperabiliteit van de overheid wordt hierdoor vergroot.
VOOR DE ECONOMIE

De totale economische voordelen die kunnen voortvloeien uit het toegankelijk maken van overheidsdata kunnen volgens de Europese Commissie oplopen tot 40 miljard euro per jaar. Het economische potentieel ligt hierbij niet enkel in het hergebruik van overheidsinformatie voor nieuwe producten en diensten, maar ook in efficiëntiewinsten voor de overheidsdiensten. Voor België werd door Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie, de mogelijke nettowinst dankzij het openstellen van overheidsdata op 900 miljoen euro geschat. (jaar 2013)

VOOR BURGERS EN DEMOCRATIE

Een transparante overheid is een vereiste voor burgerparticipatie, voor maatschappelijke debatten over correcte informatie die zij kunnen gebruiken om beleidskeuzes te analyseren, feiten te onderzoeken en opinies te vormen. Omdat een overheid niet altijd zicht heeft op welke informatie echt relevant is voor de burger, is het nuttig dat ook ruwe basisgegevens ter beschikking worden gesteld. Hiermee kunnen organisaties, burgers, bedrijven  zelf relevante informatie creëren en actief participeren door creatieve oplossingen te ontwikkelen.