Waar worden de data bestanden gepubliceerd ?

Waar worden de data bestanden gepubliceerd ?

Het data.gov.be portaal bevat enkel linken naar open data bestanden, en biedt momenteel geen ruimte aan om open data bestanden op te slaan. De overheidsdiensten staan zelf in voor de opslag en het beheer van de open data bestanden, bij voorkeur op de eigen website. Als de bestanden verspreid zijn over verschillende pagina's, dan is het aan te raden om ook een overzichtspagina te maken met een lijst van de bestanden (en/of linken naar de pagina's waar deze te vinden zijn).

Indien de bestanden relatief groot zijn, of als verwacht worden dat deze heel vaak gedownload worden, dan is het aan te raden om deze op een aparte server te zetten.