Over welke data gaat het precies ?

Over welke data gaat het precies ?

Volgens het "open by default" principe zijn alle gegevens open data, tenzij er een goede reden is om dit niet te doen (bijvoorbeeld als de gegevens privacy-gevoelige informatie bevat). Meer uitleg hierover is te vinden in de Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie van 4 mei 2016, artikel 3 en 4.

Enkele voorbeelden:

  • wel open data: cijfers van de begroting, bevolkingsstatistieken, metingen luchtkwaliteit, verklarende woordenlijsten
  • geen open data: individuele belastingsaangiftes, aangekochte telefoongidsen waarvan de overheid geen eigenaar is