Escalatiematrix

Escalatiematrix

Overzicht van escalatieniveaus: als er op een vraag geen antwoord komt van niveau 1 binnen een termijn van 15 werkdagen, dan wordt de vraag via mail doorgestuurd naar niveau 2 etc.

 Niveau   BOSA DG DT intern   Federaal   Regionaal / lokaal 
1  DG DT DIS   Algemeen contact website   Algemeen contact website 
2  DG DT OPERA   Open data task force   Open data verantwoordelijken Gewesten 
3  BOSA Directiecomité   Transparantiecomité   ICEG (eGov werkgroep)