EUROCODE 8 Seismische Zoneringskaart voor België

De seismische zoneringskaart voor België werd gepubliceerd in de Belgische nationale bijlage (NBN EN 1998-1 ANB) bij de Europese bouwnorm Eurocode 8 (EN 1998-1), die in 2011 van kracht werd in alle Europese lidstaten. Deze kaart verdeelt de Belgische gemeenten in vijf seismische zones, die overeenkomen met verschillende waarden van de referentie-piekgrondversnelling (PGA) waarmee rekening moet worden gehouden bij het aardbevingsbestendig ontwerp van gebouwen. In combinatie met de belangrijkheidsklasse van het gebouw en het grondtype wordt de referentie-PGA gebruikt om het ontwerpresponsspectrum te berekenen dat de acceleraties aangeeft die de structuur moet kunnen weerstaan zonder in te storten. Voor meer details en de exacte specificaties moeten gebruikers de normatieve documenten raadplegen die kunnen worden besteld bij het Bureau voor Normalisatie NBN (https://www.nbn.be/nl).

De Eurocode 8 zoneringskaart voor België werd opgesteld door de Koninklijke Sterrenwacht van België, op basis van een herimplementatie van de seismische dreigingskaart van Leynaud et al. (2000) voor een terugkeerperiode van 475 jaar (overeenkomend met een overschrijdingskans van 10% in een tijdspanne van 50 jaar). Deze dreigingskaart werd berekend volgens de probabilistische methode en is gebaseerd op een eenvoudig model van seismische bronnen en hun activiteit in en rond België, gekoppeld aan een enkel grondbewegingsmodel (of "dempingswet"), dat PGA beschrijft in functie van aardbevingsmagnitude en epicentrale afstand. Tot op heden is dit de enige gepubliceerde seismische dreigingskaart specifiek voor België, die nog steeds beschouwd wordt als de officiële seismische dreigingskaart voor België.

Uitgever
Organisatie: NGI
Auteur: 
Koninklijke Sterrenwacht van België
E-mailadres: 
Details
Laatst gewijzigd
28/11/2022
Categorie
Leefmilieu
Publieke Sector
Wetenschap en Techniek
Bestandstype
WFS
SHP
WMS
Van / tot2009-01-01 /
Geo Dekking
België